کلیپ المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

مدیر ابتدایی پسرانه امام حسین (علیه السلام) از برگزاری مسابقات المپیاد درون مدرسه ای خبر داد.

ابراهیم بوژمهرانی گفت: دانش آموزان عزیز حاضر در تیم ها ، در رشته های مختلف والیبال، بسکتبال، طناب کشی، فوتبال، ورزش های رزمی با هم در ساعات تفریح مسابقه داده اند.

او افزود: شور و هیجان زیادی در بین دانش آموزان و تیم های شرکت کننده در این مسابقات به وجود می آید.

او ضمن تقدیر و تشکر از مربی تربیت بدنی آقای محمد ابراهیم هند آبادی که ساعات استراحت خود را با دانش آموزان گذراند هدیه ای به رسم یادبود به ایشان داد.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20