سرود سفیران سلامت

مدیر ابتدایی پسرانه امام حسین (علیه السلام) از اجرای سرود سفیران سلامت  توسط گروه سرود آموزشگاه خبر داد.

ابراهیم بوژمهرانی گفت: این گروه که به عنوان سفیر سلامت آموزشگاه معرفی شده اند سرودی را به مسابقات سفیران سلامت آماده کرده اند و آن را در 41 جشن انقلاب رونمایی نمودند.

او ادامه داد: ضمن تشکر از معاونت پرورشی آقای روشن ضمیر و سرکار خانم قاسم اف مربی بهداشت آموزشگاه و دانش آموزان عزیز که جهت تمرین خارج از وقت اداری در آموزشگاه گذراندند.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20