روز شمار انقلاب به روایت تصویر ، ۱۴ بهمن ۱۳۵۷

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20