معرفی پرسنل

 • سید علی حسینی

  سید علی حسینی

  لیسانس روانشناسی معاون پرورشی
 • اسمعیل خانی

  اسمعیل خانی

  سیکل خدمتکار
 • حمیده پیرانی

  حمیده پیرانی

  فوق لیسانس روانشناسی مشاوره
 • ساناز قاسم اف

  ساناز قاسم اف

  لیسانس پرستاری مربی بهداشت
 • عباس روشن ضمیر

  عباس روشن ضمیر

  فوق دیپلم هنر معاون پرورشی
 • مهدیه عارفخانی

  مهدیه عارفخانی

  فوق لیسانس مهندسی نرم افزار معاون اجرایی
 • سید حسن معصومین

  سید حسن معصومین

  لیسانس حسابداری معاون آموزشی
 • محمد زرگرانی

  محمد زرگرانی

  لیسانس آموزش ابتدایی معاون آموزشی
 • ابراهیم بوژمهرانی

  ابراهیم بوژمهرانی

  لیسانس الهیات و معارف اسلامی مدیر