اخبار

برگزاری مانور زلزله
  • ۰ دیدگاه -
  • 43 بازدید

برگزاری مانور زلزله

مدیر ابتدایی پسرانه امام حسین (ع) –دوره دوم از برگزاری مانور زلزله در مورخ 8 آذر 1399 خبر داد. ابراهیم بوژمهرانی گفت: درست است دانش […]

جلسه شورای دانش آموزی
  • ۰ دیدگاه -
  • 39 بازدید

جلسه شورای دانش آموزی

مدیر ابتدایی پسرانه امام حسین (ع) –دوره دوم از برگزاری جلسه ی شورای دانش آموزی به صورت مجازی  خبر داد. ابراهیم بوژمهرانی گفت:  با توجه […]

جلسه ی هم اندیشی پرورشی
  • ۰ دیدگاه -
  • 32 بازدید

جلسه ی هم اندیشی پرورشی

مدیر ابتدایی پسرانه امام حسین (ع) –دوره دوم از برگزاری جلسه ی هم اندیشی حوزه ی  پرورشی با معاونت پرورشی موسسه آقای دهنوی خبر داد. […]