جلسه آموزشی با موضوع تغذیه

مدیر ابتدایی پسرانه امام حسین (ع) –دوره دوم از برگزاری جلسه ی آنلاین  آموزش با موضوع تغذیه در روز 12 آذر ماه 1399 خبر داد.

ابراهیم بوژمهرانی گفت: سلامت دانش آموزان اولویت اصلی آموزشگاه می باشد وقتی آموزشگاهی موفق است که سلامت روحی و جسمی دانش آموزان را مد نظر بگیرد تا فرد مفیدی وارد جامعه بنماید. هدف اصلی این جلسات آشنایی خانواده ها با اصول بهداشت روان و جسم می باشد که به علت موقعیت موجود به صورت آنلاین برگزار می گردد.

او ادامه داد: ضمن تقدیر و تشکر از  سرکارخانم ناظر مراقب  بهداشت مدارس که در مورد این مبحث مهم تعذیه کودکان برای والدین گرامی و دانش آموزان عزیز این جلسه را برپا نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20