برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت دهان و دندان و معاینه دانش آموزان

مدیر ابتدایی پسرانه امام حسین (علیه السلام) از معاینه دندان پایه های چهارم و پنجم و ششم خبر داد.
ابراهیم بوژمهرانی گفت:  در دو شنبه مورخ 25 آذر ماه 1398 دندان های دانش آموزن پایه چهارم و پنجم توسط سرکار خانم دکتر رشادی مورد معاینه قرار گرفته است. ایشان همان طور که دندان ها را معاینه نموده نکات بهداشتی دهان و دندان را به دانش آموزان عزیز یادآور کرده اند و سپس نتایج معاینه را به اولیا اطلاع داده اند.

او افزود: در سه شنبه مورخ 26 آذر ماه 1398  معاینه دندان و کارگاه آموزشی بهداشت دهان و دندان برای پایه ششم توسط آقای دکتر حسینی برگزار گردیده است… ایشان دانش آموزان پایه ششم را مورد معاینه قرار داده اند و دانش آموزانی که نیاز به مراجعه به پزشک را دارند با دادن معرفی نامه راهنمایی نمودند.

مدیر ابتدایی پسرانه امام حسین (علیه السلام) ضمن قدردانی از زحمات خانم دکتر رشادی و جناب آقای دکتر حسینی از دانش آموزان عزیز خواست تا نکات بهداشتی مربوط به دهان و دندان ها را رعایت نمایند.

او ادامه داد از مربی بهداشت آموزشگاه سرکار خانم قاسم اف که هماهنگی های لازم را برای این معاینه ها انجام داده اند نهایت تقدیر و تشکر را نمود.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20